AKTUALI INFORMACIJA

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

 

     Uždaroji akcinė bendrovė „BATERIS”, kurios veiklos sritis yra baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas, transporto priemonių plastikų (polipropileninių detalių (PP), polietileninių (HDPE) degalų bakų) bei kitų plastikų atliekų tvarkymas, polipropileno granulių gamyba, siekdama sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir maksimaliai patenkinti klientų poreikius bei pripažindama esamą ir galimą savo veiklos poveikį aplinkai, nes tai susiję su pavojingų atliekų valdymu, įdiegė integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartų ISO 9001:2008 bei ISO 14001:2004 reikalavimus.

     Bendrovės kolektyvas įsipareigoja:

•  Laikytis kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų,

•  Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų,

•  Įgyvendinti priemones aplinkos taršos mažinimui,

•  Gerinti kokybės ir aplinkosaugos  vadybos sistemos rezultatyvumą,

•  Periodiškai  peržiūrėti kokybės ir aplinkosaugos tikslus, kad jie nuolat atitiktų įmonės poreikius, bei skirti išteklių tų tikslų įgyvendinimui.

     Ši kokybės ir aplinkosaugos politika yra kasmet peržiūrima bei, esant reikalui, atnaujinama. Visi bendrovės darbuotojai su ja supažindinami ir savo veikloje privalo vadovautis joje pateikiamomis nuostatomis. 

 

ISO 9001:2008  

 

 

ISO 14001:2004